Sverre Jervell

Nyaste artiklar frå Sverre Jervell

Trass i lite smitte og særs dårlege levekår for covid-19, har badeanlegg over heile landet måtte halde stengt i lengre periodar det siste året. – Me har følt at me har blitt sett i feil kategori, seier styreleiar i Badelandene.no, Atle Homme.

Stadig fleire har byrja brygge øl heime dei siste ti åra. Under koronapandemien har interessa verkeleg skote i veret. Det er det fleire grunnar til.

Vidar Dahle og samboeren Janne Follesø har alltid vært glad i å gå på tur. Da Janne fikk kreft i 2018, ble appen Stolpejakten en motivasjonskilde.

Dei svakaste gruppene i samfunnet har blitt hardt råka som fylgje av koronapandemien. Ei av dei viktigaste arenaene for sosial og fysisk meistring, idretten, har for mange utviklingshemma forsvunne i lange periodar.

I Hurdal ligg den fyrste folkehøgskulen med ei linje for verkelege fotballidiotar. Her kan ein ta eit år med banehopping - eit britisk fenomen som har vakse kraftig i Noreg dei siste åra.

To av Bergens største vegprosjekt har måtte tåle forseinkingar. Det har råka mange. - Eg gler meg til å vakne av vekkjarklokka mi igjen, seier Marion Fløysand (33).

Munnbind har blitt eit miljøproblem. I Bergen reagerer folk på at ikkje alle tek avfallshandteringa på alvor. - Folk må skjerpe seg!