Svanhild Bøe

Nyaste artiklar frå Svanhild Bøe

Påsken står for tur, og det betyr at eggene går unna. Ifølge MatPrat spiser nordmenn dobbelt så mange egg i påsken som til vanlig, noe både Bakketun Gard og Coop Extra Nesttun merker godt.

Desember 2022 introduserte Bergen Curling Club eit curlingtilbod for parautøvarar. Tre månadar seinare er det endå ingen som nyttar seg av tilbodet.

Bergensaren Birgitte Meier starta ei stor sprangkarriere med knall og fall. I april skal ho til Italia for å konkurrere i Nations Cup, og forhåpentlegvis kvalifisere seg til europamesterskapet.

Kristin Tuven er bekymra over nytt lovforslag om masseovervaking av norske innbyggjarar. Saman med postdoktor Anja Salzmann og Advokat Malin Tønseth meiner dei at det bryt med både personvernet og tilliten til folket.

Turistbransjen i Bergen spår ein hektisk sommar. Anita Nybø, dagleg leiar hjå Fløyen, og Anders Nyland, reiselivsdirektør i Bergen og CEO i Visit Bergen, trur den svake krona vil fungere som eit trekkplaster til byen.

Den populære NRK-serien Exit har nettopp kome med ny og siste sesong. BI- og NHH-studentar ser allereie at liknande alkohol- og narkotikatendensar er innarbeidd hjå nokre grupper. Likevel skal det mykje til for at dei kan konkurrere med kulturen Exit-serien viser fram.

Green Dawn og Vintage Kid ynskjer å driva bruktbutikk på ein unik og berekraftig måte. Byrådsrepresentant for MDG er derimot ikkje overtydd om at det vil påverke miljøet positivt.

Fosen-aksjonistane samlar seg no framfor Slottet. Dette er siste dag i aksjonen.

– Støre har lova å sørge for at heile regjeringa skal prioritere denne saka, fortel Elle Nystad, leiar i NSR-Nuorat, i ei pressemelding fredag morgon.

Dei understrekar at dei ikkje gjer eit forsøk på å blokkere Slottet, og at regjeringsbilane står fritt til å køyre inn bakvegen.

I følgje ein ny rapport har ei av fem norske kvinner har blitt voldtatt. Rapporten vart lagt fram av Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) den 28. februar.
- Det er langt høgare enn forventa, fortel psykolog Maria Teresa Grønning Dale.

Unge kvinner er spesielt utsatt, og ei av ti norske kvinner vert utsett for alvorlig fysisk vald av partnaren sin.

– For voldtekt kjennar politiet til ei av fem sakar. Det betyr at fira av fem voldtekter ikkje er kjent for politiet, sier Dale til VG.

Aktivistane frå Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom vert boren vekk frå inngangane til Olje- og energidepartementet.

– Dette for å sørgje for at tilsette får tilgang til arbeidsplassen sin, opplysar politiet på twitter.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er aktivistar som krevjar at 150 vindturbinar på Fosen i Trøndelag rive. Politiet bekreftar til NRK at enkeltpersonar vil bli anmeldt og få reaksjonar i ettertid.

Sider