Oda Marie Steensen

Nyaste artiklar frå Oda Marie Steensen

Det er antatt at en av ti norske kvinner har endometriose. I Sverige har de fire behandlingsentre, Norge har ingen.

I koronapandemien har studentene på Griegakademiet opplevd flere utfordringer. Et år med begrensede øvingsmuligheter og mindre konserter har vært krevende.

Gjenbruk blir mer og mer aktuelt. Cozy Vintage er en av bedriftene i Bergen som prøver å skape et større tilbud nå som etterspørselen for bærekraftige klær øker.

Selv om flere universiteter og høyskoler ikke møtte sine doktorgrad mål i 2020, har det totalt blitt rekord. Sammenliknet med fjoråret er det totalt blitt en tre prosents økning på doktorgradsavhandlinger. 

Dag Idar Tryggestad ble på torsdagens NJ-landsmøte valgt som ny leder for Norsk Journalistlag 

Onsdag 17. mars ble det holdt et ekstraordinært møte anngående Knudsen/Olsen saken ved UiB.

Amedia har i koronaåret økt sine driftsresultater, men omsetningen har likevel falt med 100 millioner.

Under koronapandemien har studentidretten opplevd mye motgang. Bergen Studentidrettslag og dens studentlag har blant annet opplevd å måtte avlyse sine treninger eller avvise nye medlemmer. Flere er bekymret for effekten dette har på studenter i Bergen.