Kaja Hauge

Nyaste artiklar frå Kaja Hauge

Ungdom kjøper via Snapchat.

Skjerpede opptakskrav ved fakultetet vil få konsekvenser for søkertallene, mener både prodekan Harald Walderhaug og studentorganisasjonen Realistutvalget.

— Det er en fare for at åpenheten om psykisk helse bare blir en åpenhet om psykisk uhelse istedet, sier professor Per-Einar Binder.

Og denne bydelen kommer dårligst ut.

Medikamentet som lenge har vært kjent på det illegale dopingmarkedet, har de siste årene også inntatt lesesalene. – Det er en hårfin balanse mellom når det er for mye og ikke, sier overlege Anne Halmøy.

-Vi er beredt til å ta i mot et større antall, sier inkluderingsbyråd Erlend Horn.