Astrid Johanne Sørnes

E-post: 

Nyaste artiklar frå Astrid Johanne Sørnes

Flere og flere velger å kutte ned på kjøttet. En av dem er studenten Julie Sølversen.

Pandemien har inspirert flere til å tjene penger på hobbyen sin. Nå dukker småbusinesser opp på instagram som perler på en snor.

Bergens rumpeldunklag gikk fire måneder uten en eneste trening. Det fryktes at den lille sporten vil fortsette å krympe inntil pandemien trylles bort.

Det er ingen dans på roser å komme inn på A-laget til Bergens store fotballklubb. Nå lanseres «Class of 21» – et mentaltreningstilbud for unge, lovende brannspillere.

Hund har blitt mer populært, men også vanskeligere å få tak i. Nå fryktes det at flere går snarveien, og velger «smuglerhunder».

Torsdag avgjøres rektorvalget ved Universitetet i Bergen. Også denne gangen fryktes det at valgdeltakelsen blant studentene vil være lav.

Korte dikt fra Instagram tar av i poesiverden. Det er ulike oppfatninger om hvorvidt det er fortjent.

Til tross for ekstra kostnader og lavere billettsalg velger Borealisfestivalen likevel å gjennomføre opp mot 20 fysiske arrangementer denne uka.

– Kampen om selvbestemmelse, og egen kropp er en utrolig viktig sak i dag, forteller ordfører for Bergen Marte Mjøs Pedersen. Hun taler på Bergen Kvinnesaksforening markering av kvinnedagen den 8 mars.