Alvilde Riisøen Flaa

Nyaste artiklar frå Alvilde Riisøen Flaa

For de med nedsatt funksjonsevne er det ikke bare å dra på bar eller restaurant. Det er ofte nødvendig med spesiell tilrettelegging. Flere organisasjoner for funksjonshemmede ønsker derfor at det skal legges til et vilkår i skjenkebevilgningsloven i Bergen kommune om universell utforming. Byrådet for helse, eldre og frivillighet forteller at noe slikt ikke vil skje før tidligst 2024.