Lite menn: På VID Bergen er det ti prosent mannlege sjukepleiarar. Foto: VID Bergen