SKYHØGT SNITT: Studentane Ylse Brokking (t.v) og Elise Mathisen synast at noko må gjerast med opptaka til medisinstudiet.