SKILLER SEG UT: Daglig leder ved Søtt + Salt Nygårdsgaten, Eva Solheim, velger å ikke bruke det tradisjonelle navnet. FOTO: Jonas Nilsen