Oppgitt. Ole Håvard Lunde Rustad er misfornøyd med informasjonsflyten fra Det humanetiske fakultet etter koronautbruddet. FOTO: Ole Håvard Lunde Rustad