Marthe Hageliens foreldre på strabasiøs tur i norsk fjellheim.