Eilif Utne Riisøen var bare 5 år gammel når Telavåg-tragedien skjedde, men han husker det fortsatt