LIKER IKKE TRENDEN: Morten Magelssen, leder for Senter for medisinsk etikk, er selv far til et barn med Downs Syndrom. Han er bekymret over fødselstrenden. FOTO: Universitetet i Oslo