Det er ikke slik at jeg flyter i en oase av frykt for å teste meg, forteller Ludvig (høyre).