Ingvild Myking på løpebanen. Foto: Arne Dag Myking