Bergen kommune innfører nattestenging av elsparkesyklene.