TOK BUSS: Sverre Jervell (21) tok buss for å koma seg unna den giftige bylufta.
TOK BUSS: Sverre Jervell (21) tok buss for å koma seg unna den giftige bylufta.