BILDETEKST: “Elise” (18) er et anonymisert navn og hun er ikke avbildet her. Foto: Tiril Hagen Andersen.