Dette verket av kunstneren K.B.R er et eksempel på hvordan gatekunsten vil kommentere på følelser i samfunnet