VÅR: Bedene rundt Lille Lungegårdsvannet. Foto: Silje Olsen