SJELDENT SYN: Banekapasiteten i Bergen er sprengt. Dette går hardt ut over studentlagene. Foto: Johannes Gustavsen