Ingvill Lepsøy, trener for Idrettslaget Bjargs gutter 13-lag.