BEDRE TILBUD: Håvard Ravn Ottesen, sentralstyremedlem i Handikappede barns foreldre, etterlyser et bedre tilbud for funksjonshemmede barn.