REPRESENTANT: Håvard Thomassen fra Sotra er Norges representant i den internasjonale dragartist-konkurransnen EuroDrag.