Erlend Våler, leder for StratupLab i Bergen, ønsker å gjøre Solheimsviken til en teknolgidestinasjon i Bergen.