NY STORBONDE: En vanlig arbeidsdag for Martin Frøyen Jordalen. Foto: Johanne Hoel