HAUKELAND SYKEHUS: Regner med økt antall smittede. Foto: Synnøve Fonneland.