Liv Aaby er en av dem som har hatt det forholdsvis greit under korona. Det er særlig takket være barn og barnebarn. Foto: Hedwig Follestad Johansen