NEI TIL UTBYGGING: Kari Sæthre ønsker at dette området på Eikelund skal bli bevart, og ikke bygd ut til boligområde. Foto: Ragnhild Kristine Løkken.