Distansen løperne i BBL skal løpe tilsvarer distansen mellom Bergen og Oslo. Foto: NHHI