KORONAHOBBY: Mange unge bruker den nye hverdagen på dataspill. Foto: Constandino Leiva/Playwell