KLATREMUS: Sebastian Menze trives i fjellveggene til tross for funksjonsnedsettelsen. Foto: Privat.