Kaspara Stoltze (22) reiste til Argentina for å studere på spansk, språket hun ikke kunne snakke.