Vi gifter oss mindre: – Man planlegger ikke alltid at det skal vare

Publisert:30. mars 2023Oppdatert:30. mars 2023, 09:58
PEPPERMØ: Marie (26) og Pernille (23) lever godt med å ikke være gift enda. Foto: Ida Harr Overland

Vi gifter oss senere og sjeldnere. Samtidig blir vi stadig mer ensomme. Finnes det en sammenheng mellom disse to?

- Foreldrene mine giftet seg da de var 23. Det er sykt å tenke på, sier Pernille.

Hun er selv 23 år gammel, men føler seg ikke voksen nok til å skulle inngå et ekteskap enda. Dette er den gjennomgående trenden i det norske samfunnet. Ifølge Statistisk sentralbyrå har trenden for å gifte seg tidlig i livet gått kraftig ned de siste 40 årene. I tillegg går det totale antallet vigsler stadig nedover.


BRATT BAKKE: Synkende ekteskapstall sortert etter alder. Hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Pernille og Marie tror grunnen til den synkende ekteskapstrenden handler om at kulturen rundt har endret seg, og at flere ønsker å forplikte seg senere enn før.

-  Om man er i et forhold når man er 22-23 planlegger man ikke nødvendigvis med at det skal vare, sier Pernille.

 

Uvanlig valg

To som har gått imot statistikken er Marius og Lina, som giftet seg da de var 21 år gamle. For de var det helt naturlig å gjøre, og de er fortsatt gift 5 år etter. De opplever ofte å få reaksjoner når ekteskapet deres kommer opp i samtaler.

- Noen ganger opplever vi å bli plassert i en bås, som de kjedelige kristne. Men det endrer seg ofte når de blir bedre kjent med oss, sier Marius.


GODT GIFT: Marius og Lina på bryllupsdagen sin i 2018. Foto: Kleppa Media

Også Marius tror at måten samfunnet ser på ekteskap har endret seg.

- Jeg tror vi har et bruk og kast-samfunn, og at mange er redde for å binde seg. Vi er blitt vant til å ha en lett vei ut, sier han.

Marius mener at et ekteskap tidlig i livet lærer deg mye om lojalitet og ansvar.

- Når vi er 60 vil vi ha noen erfaringer og opplevelser andre aldri vil få.

 

Utfordrende forventninger

Samtidig som antallet ekteskap synker, øker ensomheten i samfunnet. Undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen fra 2012 til 2020 var særlig stor blant aleneboende under 35 år. Kan fraværet av giftemål være en faktor i denne økningen?

- Ja, men nei, sier psykolog Frode Thuen.

Han påpeker at ensomhet ikke er det samme som å være alene, eller å bo alene. Det er også viktig å huske på at ensomhet er subjektivt.

- Begrepet ensomhet er svært sammensatt, og utviklingen er derfor vanskelig å måle, sier Thuen.


ØKENDE ENSOMHET: Grafen viser ensomhet i den norske befolkningen, delt mellom de som er litt plaget og mye plaget. Hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig trekker Thuen frem at ensomhet ofte melder seg når sosiale forventninger ikke blir møtt. De siste årene har det å etablere seg som voksen endret karakter, og vi følger ikke lenger det mønsteret som mange kjenner.

- For to generasjoner siden skjedde etableringen i tidlig 20-årene. I 2023 varierer det i mye større grad når og om folk velger å etablere seg. Dette gjør at det kan være vanskelig å finne sin plass i et stadig mer mangfoldig mønster, sier Thuen.

 

Bonus, ikke løsning

At ekteskap ikke er en mirakelkur på et ensomhetsproblem, er Marius helt enig i. Ifølge han er det å være gift veldig trivelig, men mer et sikkerhetsnett enn grunnen til at han ikke er ensom.

- Det er deilig å komme hjem til dama, men jeg har fortsatt et behov for et sosialt liv utenom ekteskapet.