Unge flyktninger ønsker utdanning: –Trenger veiledning og informasjon

Publisert:15. mars 2023Oppdatert:15. mars 2023, 16:32
REKRUTTERING: Jorunn Drotningsvik fra barnevernet forteller at de hele tiden jobber med å få ungdommer til å besøke leksehjelpen. Foto: Stina Thuland Wolter

Sausan (22) og Hamid (19) er blant flyktningungdommen i Bergen som besøker leksehjelpen som arrangeres av barnevernet i Bergen. Etter en kronglete vei med norskopplæring og innføringstilbud står flyktning-ungdommen som andre unge, overfor vanskelige valg.

Får god hjelp

Sausan benytter seg hyppig av leksehjelptilbudet. 

– Her får vi så mye hjelp av de frivillige. Jeg har mye lekser og jobb jeg trenger hjelp med, derfor kommer jeg hit.


AVGANGSELEV: Sausan fullfører videregående i år. Foto: Stina Thuland Wolter

Hun kjenner seg klar for å begynne på høyere utdanning. 

– ​​Selvfølgelig. Jeg gleder meg så mye til å begynne på utdanningen min, utbryter hun med et smil.  

Hamid har søkt seg videre til en yrkesfaglig utdanning nå som han nærmer seg slutten på ungdomsskolen.

– Jeg ønsker å få fagbrev, for meg er det viktig med en fast jobb. 

Men veien fra første ankomst til landet til der de er i dag, er ikke bare lett. Det norske språket er en hindring. Det har Sausan følt på. 

– Jeg syns det var utrolig skummelt, jeg var redd og stresset. Men jeg sa “Vet du hva, jeg skal ikke gi opp, jeg skal ikke gi slipp på drømmen min. Jeg skal prøve.”

Sausan forteller at hun gikk seks måneder på norskkurs før hun begynte på åttende trinn. Niende trinn hoppet hun pent over, og begynte rett i tiende klasse.

Veiledning om veien videre har de fått på skolene de går på. 


LEKSEHJELP: Hamid er blant flere i dag som får hjelp med matematikk. Han kommer forberedt med pc og kladdebok. Foto: Stina Thuland Wolter

– Jeg fikk informasjon om på hvilke yrkesfag linjer som har praksisplass. Som at på elektro så er det lite praksisplasser men på helsefag så er det mer muligheter, forteller Hamid. 

Sausan understreker at veiledning er viktig for henne spesielt nå når søknadsfristen til høyere utdanning nærmer seg. 

– Jeg trenger veiledning og informasjon. Det er så vanskelig å ta et valg.

Alt i alt er Sausan fornøyd med hjelpen hun har fått.

– J​​eg føler at jeg var så heldig. Fordi de som var rundt meg de var så snill og jeg fikk skikkelig hjelp. 

Barnevernet oppfordrer til utdanning

Jorunn Drotningsvik fra Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger er ansvarlig for leksehjelpen. Her organiseres middagsservering og rekruttering av leksehjelpere. Barneverntjenesten forsøker å tilrettelegge for at ungdommene kan ta utdanning, blant annet ved bruk av leksehjelpen. 

–Vi oppfordrer til å ta utdanning, og de aller fleste gjør det.

Men noen av disse ungdommene møter på utfordringer.

–De ønsker å bruke den muligheten som utdanning er. Men samtidig har de press på seg hjemmefra om å sende penger. 

Drotningsvik sier at det er stor variasjon i kunnskapsnivå blant de unge som bosettes i Bergen, men at barnevernet ønsker å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre. På spørsmål om hvordan man kan gi dem god oppfølging videre svarer hun:

​–Heie på dem. Det å følge drømmene deres samtidig som vi må hjelpe dem å være litt realistiske på hva det vil kreve. 

En mangfoldig gruppe

Professor Line Torbjørnsen Hilt ved Universitetet i Bergen og førsteamanuensis Juhar Yasin Abamosa ved Høgskolen i Innlandet er enig i at utdanning er essensielt. 

– For de som kommer som enslige mindreårige er det ekstra viktig. De har ofte ikke familie i ryggen, forteller Hilt.  


Professor, Line Torbjørnsen Hilt Foto: Anniken Mohr

Ungdommene ByMag har snakket med er fornøyd med hva Bergen har kunnet tilby dem. Slik er ikke situasjonen for alle. Manglende kartlegging har gjort at tilbudene ikke treffer presist. Noen blir plassert på videregående innføringstilbud med tynt kunnskapsgrunnlag. Andre blir plassert på tilbud med fag de allerede kan når de kun trenger språkopplæring.

–Det er en så mangfoldig gruppe at det burde finnes flere ulike tilbud, sier Hilt.

Abamosa forteller at flyktninger blir dyttet mot ufaglærte stillinger, av flere offentlige aktører.


Førsteamanuensis, Juhar Yasin Abamosa Foto: Bergens Næringsråd

 

 

 

 

– Man må la disse flyktningene få nok og riktig informasjon om utdanningssystemet i Norge, slik at de kan ta en informert beslutning.