Søkt over 500 jobber – fått komme på to intervjuer

Publisert:24. mars 2023Oppdatert:23. april 2023, 12:12
VANSKELIG: f.v. Shagun (34), Tamizh Ilakia (32) og Carol Hanna (29) synes det er veldig vanskelig å få jobb i Norge. Foto: Johannes Gustavsen

Høyt utdannede innvandrerkvinner sliter med å få jobb. Nå håper de Jobbsjansen kan være redningen.

Det å komme til Norge og lære seg norsk er vanskelig. For fire år siden kom Shagun (34), Tamizh Ilakia (32) og Carol Hanna (29) til Norge fra India. Alle tre har utdanning fra hjemlandet i henholdsvis regnskapsføring, IT og juss, men å få jobb i Norge er ikke lett.

Etter å ha sendt over 500 jobbsøknader har Shagun kun kommet videre på to jobbintervjuer. Shagun tror det er svake norske kunnskaper som er begrunnelsen for avslagene. De to venninnene har også sendt utallige søknader og fått avslag på alle.

De legger ikke skjul på at det å lære seg norsk er veldig utfordrende. 

- Det er vanskelig å lære norsk, særlig uttale er vanskelig. Vi må øve hver dag for å bli bedre, sier Tamizh Ilakia.

Tar saken i egne hender

Nå har de tatt ansvar og oppsøkt hjelp for å bli bedre kvalifisert på det norske jobbmarkedet.

De tre kvinnene er med i et tilbud kalt «Jobbsjansen». Her får kvinner med innvandrerbakgrunn mulighet til å få en fot innenfor det norske arbeidsmarkedet. 

Deltakerne i Jobbsjansen får opplæring etter behov og tett personlig oppfølgning gjennom arbeidspraksis i ulike bedrifter. I tillegg får de hjelp til å skrive CV, sende søknader og trening til jobbintervjuer. 


VARMER: Veileder i Jobbsjansen, May Britt Bjørum (nr. tre f.v.) synes det varmer veldig å se så motiverte kvinner som kommer til dem for å komme ut i jobb.
Foto: Johannes Gustavsen

Målet er at 70% av deltakerne i prosjektet skal være ute i jobb eller utdanning innen programslutt. 

- Det er mye kompetanse og ressurser hos hjemmeværende kvinner som vil være positivt å få ut i det norske samfunnet.

Det sier veileder i Jobbsjansen, May Britt Bjørum.

Hun trekker frem at språkbarrierene er den største utfordringen, sammen med en mangel på referanser for kvinnene som oppsøker Jobbsjansen. For kvinnene som kommer er dette prosjektet veldig viktig, både med tanke på det pedagogiske og jobbrelaterte, men også det sosiale. 

- Det varmer veldig å være vitne til disse motiverte kvinnene som vil ut i jobb, mener Bjørum, som er veldig takknemlig for jobben som veileder i Jobbsjansen.

Lærer norsk over en kopp kaffe

Bjørum mener det er viktig å kombinere Jobbsjansen med andre lokale tiltak for å ekspandere det sosiale nettverket til de jobbsøkende.


VIKTIG: Ansvarlig for språkkaféen på hovedbiblioteket i Bergen, Kristin Camilla Moe (i midten), mener det er viktig å ha et tilbud for alle, uansett språkferdigheter og bakgrunn.
Foto: Johannes Gustavsen

På timeplanen til Jobbsjansen-gjengen denne uka sto språkkafé på hovedbiblioteket i Bergen. Med frivillige veiledere vil kommunen og biblioteket gi et tilbud og en møteplass til ikke-norsk-språklige. Hit kommer alle slags mennesker for å lære seg eller videreutvikle norskferdighetene sine over en kopp kaffe og noe å tygge på. 

- Biblioteket er et mangfoldig hus som skal hjelpe alle mennesker i samfunnet. De som kommer hit skal lære det norske språk og da er det ikke noe bedre sted enn biblioteket, sier Kristin Camilla Moe, spesialbibliotekar og ansvarlig for språkkaféen.