Russen er positiv til fylkeskommunens forslag

Publisert:17. mars 2023Oppdatert:17. mars 2023, 09:56
SMILER: Russepresident på Stend Vgs, Benjamin Taule Lindgren (18), er positiv til russefest ved Hordnesskogen. Foto: Kristian Berg Tveter

Fylkeskommunens forslag om russearrangement ved Hordnesskogen får lokalbefolkningen til å grue seg til våren. Russen, på sin side, mener det er den beste løsningen.

Tirsdag 14. mars vedtok fylkestinget i Vestland at de skal bruke inntil to millioner kroner til en trygg og inkluderende russetid. Sentralt i fylkeskommunens russeprosjekt er steindeponiet ved Hordnesskogen, som er tiltenkt å være bergensrussen felles festområde. Dette skaper reaksjoner hos skogens naboer.

Russepresident for Stend Vgs, Benjamin Taule Lindgren (18) forteller at han synes fylkeskommunens vedtak er et godt tiltak generelt sett, men synes det er synd at en eventuell russefeiring ved Hordnesskogen skal ramme de bosatte i området.

– Det er utrolig kjipt å høre. Vi vil ikke at russefeiringen skal gå på bekostning av folks helse og velvære, sier Lindgren.

– Det er nok nå!

– Med et så ekstremt støynivå som russen sender ut, vil det bli til stor plage for flere tusen mennesker i et stort område rundt Indre Fanafjord, Skeie, Rå osv. Det virker som russen ikke forstår hvor mye det forstyrrer folk i alle aldre, sier Kari Øvsthus

Øvsthus er bosatt ved Hordnesskogen, og jobbet aktivt i Hordnesskogens venner fra 2015 til 2017.Som spesialist i urbanisme og sivilarkitekt er hun oppgitt over fylkeskommunens forslag om et inngjerdet festområde for russen ved Hordnesskogen. Hun frykter det vil medføre store negative konsekvenser i et stort område i et langt tidsrom. Basert på tidligere erfaringer med russefeiringer, har russefestene en tendens til å tiltrekke flere festglade ungdom utenom de planlagte datoene og utover sommeren. 

– Russen holder på med dundrende musikk til klokken halv fire om natten. De som skal på jobb får kun 2-3 timer søvn i flere uker når festingen pågår. Det er et faktum at eldre og folk med nedsatt helse i dette området fikk omfattende plager og søvnvansker i lang tid etter russetiden, slår Øvsthus fast.


OPPGITT: Kari Øvsthus er sterkt kritisk til russefeiring ved Hordnesskogen. Foto: Privat.

Verst tenkelige stedet for en russefest

Videre forteller Øvsthus om hvilke følger den foreslåtte russefesten kan ha for det rike dyrelivet i Hordnesskogen. I Bergen Senterparti sin Merknad til sak om russefeiring i Hordnesskogen, kommer det tydelig frem hvordan russefeiring i dette området kan komme til skade for fugle- og dyrelivet. 

– Erfaringsmessig kaster festende ungdommer gjerne flasker og bokser fra seg, og like ved “russefestplassen” ligger store jorder for dyrking av fôr for sauer og hester. Disse ølboksene blir tatt med i fôrhøsterne og dermed i fôret til husdyrene. Tarmene blir skåret opp av metallet, og store lidelser og nødslakt blir konsekvensene, forklarer Øvsthus. 

Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør i opplæring og kompetanse hos Vestland fylkeskommune, er trygg på at årets russefeiring ikke vil gå utover dyrelivet i området. 

– Stedet russearrangementet skal finne sted er det ingen dyr til stede. Med vakthold og politi til stede er vi trygge på at ingen russ vil gå utenfor det inngjerdede området for å plage dyrene. I tillegg samarbeider vi med idrettslaget Bjarg, som vil bidra med dugnad for å begrense avfall i området. 

Lyngedal presiserer at fylkeskommunen har vært i dialog med de ansvarlige for gårdsdyr på Stend Vgs, som forteller at den største utfordringen er turgåere som benytter seg av turmulighetene, og ikke dyrene i området.


POSITIV: Bjørn Lyngedal har troen på at russearrangement ved Hordnesskogen vil gå trygt for seg. Foto: Privat.

Lei av å jages av politiet

Både fylkeskommunen og Stend Vgs er enige om at vedtaket kan bidra til en inkluderende og trygg russefest. Tidligere år har russen blitt jaget fra sted til sted, men i år ser russepresidenten på Stend Vgs frem til en forutsigbar russefeiring.

– Vi slipper å bli kastet ut fra sted til sted, så det blir jo en mer forutsigbar russetid.

En annen følge av fylkeskommunen- og russens samarbeid om russefestene er å unngå at noen havner utenfor.

– Russetiden vil bli mye mer inkluderende. Alle vet hvor festene vil finne sted, og da øker sjansen for at de som vil delta, får muligheten. Enten det er buss, van eller vandreruss. Alle er inkludert, fortsetter Lindgren.