Ny Nav-rapport – Saksbehandlingen er for dårlig

Publisert:30. mars 2023Oppdatert:30. mars 2023, 12:15

Torsdag presenterte regjeringen en utredning om Nav sine klage- og ankeprossesser, skriver NRK.

I denne ferske NOU-en: “Raskt og riktig”, kommer det frem at saker blir for dårlig utredet før det blir gjort vedtak, at kommunikasjonen mellom bruker og saksbehandler ikke er god nok og at vedtakene som blir tatt mangler tilstrekkelige begrunnelser.

Rapporten viser til årsaker for lang saksbehandlingstid og antall klager som kommer inn. Blant annet at samme klagen vurderes i flere omganger, at Trygderetten og klageinstansen opphever flere saker som sendes tilbake til første klageinstans og at det er uklare forventninger til kvalitet i Trygderetten.