Mener barn bør slippe å leke på miljøgifter og tungmetaller

Publisert:22. mars 2023Oppdatert:22. mars 2023, 12:06
ØNSKER FORBUD: Ingvild Sundal Joys og Naturvernforbundet vil at gummiunderlag på lekeplasser skal forbys. Foto: Victoria K. Joys

De aller fleste lekeplassene har i dag et fallunderlag laget av gummi. Denne løsningen viser seg å utgjøre en trussel både mot barns helse, dyreliv og jordsmonn. Nå forsøker Norges to største kommuner å løse problemet.

I løpet av de ti siste årene har gress, grus og sand gradvis blitt erstattet av fargesprakende, mykt gummiunderlag på lekeplassene rundt om i byen. Disse underlagene kalles beskrivende nok fallunderlag, og skal hovedsakelig sørge for å gjøre et fall minst mulig vondt. Det er i tillegg mye enklere å vedlikeholde denne typen underlag. 

Men bak de lyse, livlige fargene skjuler det seg en mørk sannhet.

Ønsker forbud

— Det er et stort problem med lekkasje av mikroplast til naturen ved bruk og slitasje av slike fallunderlag. I tillegg er en betydelig andel av det som havner i naturen tungmetaller og miljøgifter. 

Dette sier Ingvild Sundal Joys i Naturvernforbundet Hordaland. Hun forteller at fallunderlagene truer barns helse, jordsmonn og lokalt dyreliv. De potensielle miljøkonsekvensene er så alvorlige at Naturvernforbundet ønsker seg et forbud mot fallunderlag av gummi. 

— Fallunderlagene er ofte laget av resirkulerte bildekk som fører med seg tungmetaller og miljøgifter, i tillegg til mikroplasten. Når bildekk deponeres skal de behandles som farlig avfall. Da er det ikke så rart at vi ønsker et forbud, slik at barn skal slippe å leke på dem.


FARLIG: Fallunderlag i gummi inneholder miljøgifter og tungmetaller. Foto: Adrian Fosse Årthun

Lyser ut konkurranse

Bergen kommune har nå gått sammen med Bymiljøetaten i Oslo om å lyse ut en konkurranse hvor deltakerne skal utvikle nye, miljøvennlige fallunderlag. Dette prosjektet ble startet opp i fjor høst, og har fått 10 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd.

Marit Falkum Enerhaug jobber i Oslobygg KF, Oslo kommunes eiendomsforetak, som eier prosjektet. 

— Oslo kommune og Bergen kommune har en felles ambisjon om å kutte i unødvendig bruk av plast. Vi ønsker å fase ut gummibaserte fallunderlag, som i dag er svært utbredt på lekeområder. Vi trenger flere naturbaserte løsninger å velge mellom, sier hun.

Tidligere forsøk har feilet

Enerhaug forklarer at fordi konkurransen ble lyst ut for så kort tid siden er det vanskelig å si noe om hvilke type nye løsninger og idéer som vil kunne erstatte den eksisterende løsningen med fallunderlag i gummi. Hun forteller at det har blitt forsøkt å finne gode alternativer tidligere. Man har for eksempel forsøkt å lage et underlag av vinkork.

— Men fallunderlag av kork inneholder også syntetiske stoffer tilsvarende de som benyttes i gummiunderlagene, blant annet lim. Utover det kjenner jeg ikke til andre eksempler.

Hun kan likevel si at premissene for nye fallunderlag er at de skal være bærekraftige, brukervennlige og driftssikre.

— Med et nytt produkt får vi en bedre og større verktøykasse. Et fast, trillbart fallunderlag som ikke utgjør noen risiko for miljøet, og som tilfredsstiller krav til både tilgjengelighet og støtdemping. 

Behovet for en ny løsning er det bred enighet om, og Enerhaug er glad for at prosessen har kommet i gang.

— Å utvikle miljøvennlige og brukervennlige fallunderlag er en komplisert problemstilling, og vi er derfor glade for at vi har fått støtte fra Norges forskningsråd. Nå kan vi motivere eksisterende og nye leverandører til å arbeide sammen med oss om å finne nye løsninger, avslutter hun.