Måtte reise 289 000 kilometer for å spille fotball

Publisert:30. mars 2023Oppdatert:30. mars 2023, 12:05
DRØMMEANLEGG: Slik ser Sædalen Il for seg at anlegget blir. FOTO: HRP AS for Sædalen IL

Etter å ha ventet 17 år på ny fotballbane skal spaden endelig settes i jorda i høst. Likevel er medlemmer fortsatt skeptisk til om det faktisk skjer.

Ulrik Fredriksen er vokst opp i Sædalen IL og spiller nå proffotball i FK Haugesund. Han mener Sædalen var en viktig faktor i hvorfor han ble proff. 

– Jeg er vokst opp i Sædalen. På tross av dårlige treningsforhold holdt gutter 99 sammen ganske lenge. Likevel er jeg sikker på at mangel på garderober, fotballbane og klubbkultur har ødelagt for laget, sier han. 

Ifølge en rapport fra Sædalen IL reiste fotballavdelingen 289 000 kilometer til trening i 2019. På tross av en befolkningsøkning på nærmere 50 prosent mellom 2000 og 2019 har klubben ventet på en 11-er bane i 17 år. 

Beregningen på antall reisekilometer er et anslag basert på antall utøvere per lag og antall reiser til treninger og kamper. Laget har lånt baner på Kalandseidet (11,1km), Wergeland (6km) og Kringlebotn (5,3km). 

Pål Hafstad Thorsen enig i at mangel på bane og klubbhus har ødelagt for laget. Han er daglig leder for prosjektet Sædalen Idrettspark, og peker på elendige forhold for den store breddeidrettsklubben. 

– Vi har vært et idrettslag uten garderobekultur, uten mulighet til å slå røtter. Med elendige banefasiliteter, forteller han. 

Thorsen har tidligere vært byråd for idrett, og mener at byråkrati har utsatt prosessen. 

– Da jeg var byråd fikk vi på plass en ny syverbane på Nattland. På tross av at klubben fikk mulighet til å ta prosjektet videre, stoppet det opp da reguleringsplanen skulle vedtas i 2020. Det går på frivilligheten løs når det tar 13 år å få bygge fotballbane. 

Fotballproffen forteller at banen skulle vært på plass for lenge siden. 

– Det har vært snakk om denne banen siden jeg var ung, nå er jeg voksen og den er enda ikke på plass. Sånn skal det ikke være, mener han. 

Han peker på at det har vært tilsynelatende gjennombrudd tidligere. 

– Med pappa som er involvert i klubben har jeg mange ganger hørt rundt middagsbordet at “endelig kan vi begynne å bygge”. Det har skjedd så mange ganger at nå tror jeg nesten ikke på det før første spadetak er tatt. 

Tar noe tid å planlegge og regulere

På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid svarer byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog følgende: 

– Det er viktig å få på plass banen i Sædalen, derfor har jeg gitt prosjektet høy prioritet. Dessverre tar det alltid noe tid å regulere og planlegge anlegg. 

Pilskog legger til at hun gleder seg til banen står ferdig. 

– Jeg er helt sikker på at banen vil fylles med aktivitet og idrettsglede, det er bra for barn og unge i Sædalen og det er bra for byen. 

Et regnestykke fra idrettslaget viser at fotballavdelingen reiste 289 000 kilometer i 2019. Klubben peker på at det ikke bare ødelegger for klubben, men at det heller ikke er bra for miljøet når forflytningen foregår hovedsakelig med bil. 

– Det er jo et helt enormt mye reising, mener Thorsen. 

Finansiering

Nå har klubben fått med seg Trond Mohn på laget, som tar hovedregningen. Men for klubben er det viktig å vise at det også er engasjement og dugnadsånd i klubben. 

– Vi må ha et eget bidrag økonomisk, derfor har vi andelssalg. Håpet er å få salget opp mot 1 million i løpet av våren, forteller Thorsen. 

Byrådet mener at det gir variasjon at ikke alle fotballbanene er finansiert av kommunen. Likevel trekker hun fram at også kommunen støtter denne gangen. 

–  Bergen kommune har bygd både syverbanen og den tilliggende idrettshallen som i dag er i Sædalen, men det har over lengre tid vært planlagt at Sædalen IL skal overta området og for å etablere banen. Vi har også satt av penger i budsjettet til å konseptutvikle rekkefølgekravene i prosjektet, så vi skal også være med å bidra, avslutter hun. 

Andelssalg går ut på at du kan kjøpe en virtuell andel av banen for 795 kroner. Andelseiere vil bli synliggjort på sosiale medier og nettsiden, i tillegg til at det settes opp et stort skilt ved banen med navn. Det ønsker Hauegesundproffen velkommen. 

– Det er klart jeg støtter. Jeg synes det er viktig å bidra der jeg kan for barndomsklubben. 

Han presiserer at det er ikke fordi han får navnet sitt på plakaten at han gir penger. 

– Jeg hadde gitt uavhengig om navnet kommer på plakaten altså, avslutter han og humrer.