Lei av utbyggingen: - Nå er det nok

Publisert:30. mars 2023Oppdatert:30. mars 2023, 14:24
NEI TIL UTBYGGING: Kari Sæthre ønsker at dette området på Eikelund skal bli bevart, og ikke bygd ut til boligområde. Foto: Ragnhild Kristine Løkken.

85-åringen Kari Sæthre har i flere år prøvd å stoppe utbyggingen av Eikelund på Paradis, i Bergen kommune. Nå har hun samlet inn 300 underskrifter, og skal ta saken videre til utvalget for miljø og byutvikling.

– Paradis burde endre navn, det er jo ikke noe paradis lenger etter all den utbyggingen, sier Sæthre. 

Historisk sted

I 1882 bygget og grunnla en mann ved navn Jakob Sæthre en skole for barn med spesielle behov på Eikelund i Bergen. Staten tok over driften ti år senere, og har vært eiere av dette området som ligger på Paradis siden det. Nå blir det forvaltet av Statped Vest, som bruker det til spesialpedagogiske tjenester.

– Min manns bestefar bygget Eikelund skole, for barn med spesielle behov. Derfor er jeg veldig opptatt av at dette området blir brukt til hva han ville at det skulle brukes til, sier Sæthre.

Staten har solgt deler av dette store arealet til Opphus AS, som ønsker å bygge et større boligområde der. Sæthre er svært imot dette forslaget, og har prøvd å engasjere lokalbefolkningen for å stoppe det. 

– Staten burde ha stilt krav til bruken av området, ettersom de overtok det av en privatperson for mange år siden. Jakob Sæthre hadde et formål med dette arealet, og det synes jeg staten burde ta hensyn til, fortsetter hun.

Verdifullt område


BOTANIKER: Bjørn Moe verdsetter de verdiene som Rambjøra har å by på. Foto: privat.

Eikelund ligger rett ved grensen til Rambjøra naturvernområde, som er kjent for sitt mangfoldige dyre- og planteliv.

- Rambjøra er et av områdene med høyest biologisk mangfold i Bergen kommune, sier botaniker Bjørn Moe.

Selv om Eikelund ikke er en del av dette området, er han skeptisk til at det skal bygges så tett inn på.

- Vi må ta vare på de grønne lungene i denne bydelen som allerede har mye bebyggelse på flere kanter. Det er ikke helt bra om det kommer for mange boliger for tett på det grønne naturområdet som Rambjøra representerer, fortsetter han. 

Stort engasjement

Kari Sæthre har gått rundt i lokalområdet og samlet inn underskrifter mot byggeprosjektet. Engasjementet rundt dette området er stort, og hun har ikke planer om å gi seg før prosjektet er helt lagt bort. Da Bymag møtte henne på Eikelund, viste hun stolt frem området.

– Nå er det nok utbygging. Det er så sjelden det er slike åpne områder i byer. Det må bli forvart, sier hun.

Eik på Eikelund

Stein Byrkjeland jobber i statsforvalteren, som fagdirektør innenfor miljø, og mener Eikelund er et viktig område når det kommer til eikebestanden. Ettersom det er et stort areal det er snakk om, kan han ikke kommentere akkurat der boligene skal bli bygget.

– Gamle eiker er viktige i naturlandskapet, ettersom de skaper et miljø som mange arter er avhengige av, forteller han.


FLOTT NATUR: Eikelunden ligger rett ved Myravatnet, som er en del av Rambjøra landskapsvernområde. Foto: Ragnhild Kristine Løkken.

I Norge blir eiketrær vernet dersom de er gamle, og store nok. Rambjøra naturvernområde er et av stedene i Bergen hvor disse trærne finnes. 

– Det er snakk om å bruke rett areal til rett formål, fortsetter Byrkjeland.