Krisetelefonene reagerer: - Vi har ikke nok frivillige

Publisert:29. mars 2023Oppdatert:29. mars 2023, 15:12
FRIVILLIGE: Greta Gramstad (f.v) og Nina Lillestu chatter med mange i løpet av en vakt hos Kirkens SOS. Foto: privat.

Henvendelsene til krisetelefonene øker mens antall frivillige går ned. – Vi har mistet 50% av våre frivillige, sier generalsekretær i organisasjonen ROS, Irene Kingswick.

Under korona-pandemien var det flere enn noen gang som slet med psykiske plager. Dette førte til et økt trykk hos de ulike chatte- og telefontjenestene som finnes i landet. Blant dem finnes ROS (Rådgivning for spiseforstyrrelser), som er et senter for de som sliter med spiseforstyrrelser, og pårørende.

–  Når du er alvorlig berørt, av for eksempel en spiseforstyrrelse, så er det viktig at du kan få hjelp fort, sier Kingswick.

–  Veldig givende


IVRIG: Ane Røsvik elsker å være frivillig. Foto: privat.

Ane Røsvik (24) er en av de som har viet mye tid til frivillig arbeid gjennom de tre siste årene. Gjennom nettsiden frivillig.no åpnet hun øynene for alle mulighetene som fantes.

–  Jeg tror ikke alle vet om alle tilbudene som finnes, og alt du kan jobbe som frivillig innenfor, forteller hun. 

Selv begynte hun i chatte-tjenesten til kirkens SOS, for å se om det kunne være aktuelt å bytte fra jusstudiet til psykologistudiet.

–  Jeg endte opp med å elske det, og har vært frivillig siden. Det er en så givende ting å gjøre, og folk blir så takknemlig for så lite, fortsetter Røsvik.

Ny undersøkelse

En ny undersøkelse gjort av Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser at engasjementet er lavere for å være frivillig nå enn før pandemien. Dette viser seg å være problematisk for organisasjonene som er drevet av frivillige.

–  Vi har hatt en stor økning i henvendelser fra mennesker som sliter, og derfor er det synd at vi opplever at det er vanskeligere å rekruttere frivillige nå enn det var før, sier daglig leder i Kirkens SOS, May-Irene Wergeland. 

Fra 2020 til 2022 har det vært en økning på 6000 henvendelser på chatte- tjenesten på landsbasis, i denne organisasjonen.

–  Vi er 100% avhengige av frivillige, siden det er de som gjør jobben og sitter bak chattetjenestene, fortsetter Wergeland.

Lavere engasjement


FORTVILET: Irene Kingswick er generalsekretær i organisasjonen ROS. Foto: Lene Fossdal.

Organisasjonen ROS har hovedsentral i Bergen, og har også merket en stor nedgang i antall frivillige.

–  Vi har mistet cirka 50% av våre frivillige på landsbasis, hvis vi sammenligner med før pandemien. Det går dårlig i de aller fleste byene, og Bergen er ikke et unntak, sier generalsekretær Westwick.

ROS er en organisasjon som jobber med å gi hjelp, støtte og råd til de som møter spiseforstyrrelser i hverdagen. De tilbyr både chattetjenester og telefonsamtaler, samt kurs og foredrag.

–  Vi har ikke nok frivillige til å betjene chattetjenestene til enhver tid på døgnet. Det er kritisk, fortsetter hun. 

For Ane Røsvik kom det overraskende på at det er færre som melder seg som frivillig. 

– Det er jo ikke bra at det er slik. Jeg tror at mange hadde likt å være frivillig, men flere skjønner nok ikke hvor lavterskel det er.