Kommunen lovet rulleskianlegg: Ingenting har skjedd

Publisert:17. mars 2023Oppdatert:17. mars 2023, 11:10
NØDVENDIG: Trener i Fana IL, Eivind Runberg, mener at rulleskianlegget burde vært på plass allerede.

For over to år siden ble det vedtatt at det skulle bygges et rulleskianlegg med skiskytterblinker på Stend. Nå er langrennsmiljøet utålmodige.

– Vi er avhengig av et rulleskianlegget for å drive idretten vår, sier Eivind Runberg. 

Før var han trener for Norges Toppidrettsgymnas på Geilo og tidligere aktiv skiskytter, nå er han blant annet instruktør i Fana Skiskyting. 

Per i dag går barn og unge i Bergen på rulleski langs bilvei for å trene. 

– Det handler ikke bare om sportslig utvikling, men og om trafikksikkerhet, sier Runberg

Linn Katrin Pilskog er i byråden for idrett i Bergen. Dette er det hun svarer til at barna må gå på rulleski langs bilvei:

“Jeg har forståelse for at det er behov for et godt rulleskianlegg i Bergen, men vi har ikke mulighet til å starte bygging før vi har fått de nødvendige tillatelsene.”

Elendige forhold

Videre mener Runberg at det er mye som må gjøres. Ikke bare trenger langrennsmiljøet en rulleskibane, men skiskytterne trenger blinker og standplass. Kårene for skiskyttermiljøet i Bergen er dårlige. 


FALLEFERDIG: Her trener skiskytterne på skeive blinker.

– Jeg vet jo det at denne sporten krever ganske mye i forhold til forberedelse og sikkerhet, men jeg har aldri vært borte i et anlegg som krever så mye av foreldre og støtteapparat for å få gjennomført en treningsøkt.

Han forteller videre at man må flytte lyskastere og legge ut ledninger for hånd for å få lys på skiskytterblinkene, i tillegg er blinkene skeive. Dette er en utfordring når utøverne skal konkurrere og plustelig skyte på blinker som er i vater. 

– Det er ekstra krevende, kommenterer han. 

Bergen kommune har en ti år lang idrettsplan for å utvikle fysisk aktivitet og anlegg i byen. En av deres viktige delmål er å bygge nye idrettsanlegg.

Det går tregt

I hvilken grad langrenn og skiskyting prioriteres hos kommunen, er Runberg usikker på. 

– Folk som har beslutningsmyndighet må gå i seg selv og se på hva som skal til for å få dette gjennom. Det har vært gjort en innsats over en lengre tid, men man står enda ikke med det anlegget man trenger, sier Runberg. 

På Fossum i Bærum har det blitt bygget et rulleskianlegg med skiskytterblinker. 

– Det ble bygget et anlegg midt i tjukkeste Bærum med fullt av boliger rundt. Der fikk dem det til, så det er mulig hvis man jobber med det, sier han. 

Dersom man sammenlikner Bærum og Bergen, så har Bergen bedre vilkår og forutsetninger for å bygge et slikt anlegg. Der anlegget på Stend skal bygges er det ikke tettbebyggelse. 

Runberg mener at det ikke står på økonomien hos kommunen. 

– Sammenligner man med utvikling av idrettshaller, er kostnaden av rulleskianlegget ikke i nærheten av det det koster å bygge en idrettshall. Kostnadsnivået er helt annerledes om man sammenlikner det sånn, sier han. 

Han understreker at det er mange som venter på rulleskianlegget, og ordentlige skiskytterblinker og at det hadde hevet treningsmiljøet betraktelig.  


BLIR PRIORITERT: Byråden for idrett mener at rulleskianlegget blir prioritert. Foto: Bergen Kommune

Byråd for idrett, Linn Katrin Pilskog forstår nødvendigheten for anlegget. 

– Jeg har forståelse for at det er behov for et godt rulleskianlegg i Bergen, men vi har ikke mulighet til å starte bygging før vi har fått de nødvendige tillatelsene

Hun forteller videre at et avslag har satt stoppe for byggeplanene. 

– Grunnen til at det enda ikke er bygget et rulleskianlegg på Stend er at vi har fått avslag på rammetillatelse og byggesøknad fra Plan og bygningsetaten. Slik jeg har forstått det er avslag begrunnet med at anlegget er utfordrende for etterdrift av bossdeponi i området. 

Pilskog mener, i motsetning til Eivind Runberg, at byggingen av anlegget blir prioritert. 

– Vi holder på å ferdigstille anleggsdelen til idrettsplanen som skal vedtas i bystyret før sommeren, i planen trekker vi frem nettopp dette anlegget som prioritert.