Foreldre rørt over nytt tilbud

Publisert:23. mars 2023Oppdatert:23. mars 2023, 10:55
IDRETTSGLEDE: Odin Engesæter Vik (f.v), Oliver Indrevær Paus og Even Nikolai Jansen Drange stortrivst på allidrett. Foto: Ragnhild Kristine Løkken.

Et nytt prosjekt i samarbeid med idrettskretsene på Vestlandet sørger for etterlengtet tilbud i Nore Neset Idrettslag. – Frem til nå har det vært hull i tilbudet vårt, sier daglig leder.

– Even elsker å være her, sier Ingvild Jansen om sønnen sin. 

Rebekka Holmaas og Ingvild Jansen har egne barn med ulike funksjonsvariasjoner. I lang tid har de savnet et tilpasset fritidstilbud, hvor ungene deres kan føle på en tilhørighet gjennom idretten på samme måte som andre barn. De er begge med i det lokale styret til Norsk forbund for utviklingshemmede, og har jobbet for å få til et tilbud i lang tid. 


PÅGANGSDRIVERE: Rebekka (f.v) og Ingvild har jobbet lenge for å få til et tilbud som allidrett. Foto: Ragnhild Kristine Løkken.

– Det er først når du står i samme situasjon selv, når du har egne barn som trenger tilpasning, at du ser hvor få tilrettelagte tilbud det er, sier Jansen. 

Endelig gjennomslag

Kun 7,8 prosent av alle idrettslag i Vestland idrettskrets har ukentlig tilrettelagte tilbud for personer med funksjonsvariasjoner. 

Idrettskretsene i Agder, Vestland og Rogaland har brukt mye ressurser på prosjektet “SUPERsatsing”, med et formål om å øke og styrke antall aktivitetstilbud for denne gruppen. Sparebankstiftelsen SR-Bank har gitt 10 millioner kroner som bistand til prosjektet. 

Nore Neset IL er et av mange idrettslag som har fått økonomisk støtte til å starte opp et nytt tilbud for den aktuelle målgruppen. Sammen med pådriverne Rebekka og Ingvild, kunne idrettslaget juble da de fikk innvilget støtte til et allidrett-tilbud. Et slikt tilrettelagt aktivitetstilbud har lenge vært mangelvare i Bjørnafjorden kommune.

– Idrettslaget vårt har en visjon, og det er at det er plass til alle i idretten. Frem til nå har det vært hull i tilbudet vårt, og det vil vi tette. Det må være plass til de som ikke føler de passer inn i det ordinære lagstilbudet, sier daglig leder Eirik André Hesthamar.

Trygg og fri arena 

For både foreldrene til barna, og daglig leder, er det viktig at dette tilbudet blir bygget opp etter de unge sine ønsker. 

– Det finnes mange tilbud definert av voksne, men denne gangen vil vi gjøre det litt mer på barna sine premisser, sier Hesthamar.


ALLIDRETT: Even har vært innom mange ulike sporter i løpet av dagen, sammen med trener Sigrun. Foto: Ragnhild Kristine Løkken.

– Her kan man komme og gå litt som det passer en. Det er ikke alle som holder ut en hel time, og da er det helt greit å gå før. Poenget er at det skal være brukerstyrt i stor grad, forklarer Holmaas.

Da Bymag møtte de sprudlende allidrett-utøverne var de i full gang med hinderløype, trampoline og fotball. Trener Sigrun Røttingen hjelper til der det trengs, og stiller opp med opplegg når barna ønsker det. 

– Det er så kjekt å se bevegelsesgleden til barna, sier Røttingen. 

Hun er nylig ansatt ved Nore Neset IL, og har fått mye ansvar for det nyoppstartede tilbudet. 

– Vi må ha en dedikert person som gjør oss trygg i at vi står i dette over tid, og en som har dialog med de som er med, sier Hesthamar.

Veien videre

Interessen til tilbudet har vært varierende til nå, med mellom 8-11 deltakere. Ifølge daglig leder er dette naturlig når det kommer til nye tilbud.

– Min opplevelse med denne målgruppen er at du må gi dem litt tid, før du kan avgjøre om noe er vellykket eller ikke, sier han. 

Blant foreldrene som var til stede da Bymag kom, var det mange rørte ansikt. Flere gikk bort til Holmaas og Jansen og uttrykte deres takknemlighet over å ha skapt en plass å være for barna deres. 

– Vi har fått veldig god respons av de som har kommet til nå, så vi har jo selvfølgelig et ønske om at dette skal bli permanent. Men nå er det et førstegangstilbud, så vi får se hvordan det går, avslutter Jansen.