Fattigste bydelen i Bergen åpner ny frivilligsentral

Publisert:29. mars 2023Oppdatert:2. april 2023, 09:49
SELFIE: Byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) og Arild Åge Hovland tar en selfie for å forevige øyeblikket. Foto: Mathea H. Laugen

Onsdag morgen var Bergen kommune på plass i Tranehuset for å dele ut midler til en splitter ny frivilligsentral på Slettebakken i Årstad. – Vi kommer til å få det veldig fint her oppe, sier initiativtaker Arild Åge Hovland.

Arild Åge Hovland har vært styreleder for sportsklubben Trane i snart ti år, og er en av initiativtakerne til den nye frivilligsentralen i Årstad bydel. Dersom man måler utifra barnefattigdom, er Årstad den fattigste bydelen i Bergen.

Hovland er veldig takknemlig for bidraget på 200.000 kroner de nå har fått av kommunen.

– Det er noe med å bli sett for det arbeidet du gjør, det setter jeg stor pris på.

Selv har han et helt spesielt forhold til Slettebakken og klubben Trane. Hovland har spilt fotball siden 1960, og påstår at han er utøveren som har spilt flest A-lagskamper for klubben noensinne. 

– Jeg har hatt så mye glede av idretten selv, så jeg synes det er viktig å gi noe tilbake til samfunnet, sier han.


INGEN FORSKJELLER: Arild ønsker at beboerne på Slettebakken skal ha like muligheter som alle andre. Foto: Mathea H. Laugen

I 2017 var han med på å starte opp LIM-tilbudet (lekser, idrett og mat) i samarbeid med Slettebakken skole. Dette gratistilbudet for barn og unge har blitt veldig populært, og har spredt seg til tre andre skoler i Bergen de siste årene.

– Først og fremst må man sørge for å gi alle like muligheter - derfor er det viktig at det er gratis, så kan de velge om de vil være med på reisen eller ikke.

Satsingsområdet Slettebakken

Den nye frivilligsentralen er et unikt samarbeid mellom et bredt spekter av organisasjoner. Så mange som ni ulike bidragsytere er med, og blant dem finner man idrettslag, TUSMO, Slettebakken menighet og eldresenter. Fokusområdet skal være fysisk aktivitet, folkehelse, inkludering og frivillig innsats. 

Slettebakken, som ligger i bydelen Årstad i Bergen, er et av de nye satsingsområdene til kommunen. Byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen, begrunner satsingen på Slettebakken med at dette er et område med utfordrene levekår.

– Vi mener det skal være like godt å vokse opp på Slettebakken som i Åsane eller Hjellestad. Derfor ønsker vi å bruke vår felles innsats og gå inn med midler som kan skape nye tilbud og bygge broer på tvers av generasjoner.


ÅRSTAD TOPP: Hvert fjerde barn som bor i bydelen Årstad lever i lavinntektshusholdninger. Dette kalles også barnefattigdom. Bydelene markert med fet skrift tilhører Bergen. Kilde: SSB

Byråden er sikker på at den nye frivilligsentralen vil være et godt tiltak.

– Frivilligsentralen vil bidra til å etablere nye møteplasser, få opp aktiviteten og sørge for at flere blir inkludert. Det er sånne ting som skal til for å skape tilhørighet og bygge gode nabolag.

Jacobsen forteller at de har vært med på å støtte LIM-tiltaket i en årrekke, og at det er viktig for dem å sette inn tiltak som treffer bredt og inkluderer barn og unge uavhengig av foreldrenes lommebok.

– Leksehjelp, lavere kontingent på idrett og aktivitetskort for de som trenger det er tiltak vi ønsker å legge til rette for. Ikke nødvendigvis bare på Årstad - men for barn og unge som trenger det i hele Bergen.

– Forebygge utenforskap og kriminalitet

TUSMO, en ideell organisasjon med fokus på utfordringer for innvandrere i Bergensområdet, er en av organisasjonene som samarbeider om den nye frivilligsentralen.


ET SAMLINGSPUNKT: Abdullahi Ibrahim tror frivilligsentralen vil gjøre det lettere for folk å skape et nettverk. Foto: Mathea H. Laugen

Abdullahi Ibrahim, programdirektør i TUSMO Association, forteller under møtet hvor viktig det er med en felles møteplass som kan sørge for at alle føler seg sett.

– Under korona, særlig de siste 3-4 månedene, ble jeg kontaktet en del av eldre innvandrerkvinner. Barna deres bor ikke lenger hjemme, og de etterlyser plasser hvor de kan komme i kontakt med andre mennesker.

Ibrahim sier at de har jobbet aktivt med integrering i seks år nå, og de tror at frivilligsentralen vil være et viktig samlingspunkt på Slettebakken. Årstad-området har ifølge ham et av de mest flerkulturelle miljøene i hele Bergen.

– Frivilligsentralen vil være utrolig viktig for å forebygge utenforskap og kriminalitet, og forhindre at ungdom havner på feil side av samfunnet. 

VEIEN VIDERE


TRANEHUSET: Bygget skal være frivilligsentralens nye hovedkontor. Foto: Mathea H. Laugen

Traneveteranen Hovland sier at de nå arbeider for å få på plass en daglig leder for sentralen, og at den forhåpentligvis vil være på beina til sommeren. Arbeidet tar derimot ikke slutt her.

– Det er masse positivt som skjer, vi kommer til å få det veldig fint her oppe.

I juni i fjor vedtok nemlig bystyret det som skal bli «idrettsbyen Slettebakken» - som en del av kommunens områdesatsing. Dette innebærer utbygging av nye idrettshaller og møteplasser for beboerne i bydelen. Hovland sitter også som styremedlem i idrettsrådet i Bergen.

– Spørsmålet er bare når. Vi har holdt på med dette siden 2017, og vi fortsetter å stå på, avslutter Hovland.