Færre fødsler av barn med Downs syndrom, tross flere svangerskap: – Trist

Publisert:23. mars 2023Oppdatert:24. mars 2023, 09:12
LIKER IKKE TRENDEN: Morten Magelssen, leder for Senter for medisinsk etikk, er selv far til et barn med Downs Syndrom. Han er bekymret over fødselstrenden. FOTO: Universitetet i Oslo

Nye lover og ny teknologi resulterer i flere aborter av barn med Downs syndrom, i følge rapport fra FHI: – Veldig synd for samfunnet, mener lege og far.

– Jeg synes det er trist hvis det ikke lenger blir født mennesker med Downs syndrom

Det sier førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo (UiO), Morten Magelssen.

Årlig markering

har blitt markert hvert år den 21.mars siden 2006. I Norge feirer mange dagen med å ha på seg “rockesokker” - altså sokker i ulike, sprakende farger som markerer at det er helt greit å være ulik andre, og er med på å bidra å styrke mangfoldet i samfunnet.

Downs syndrom er en medfødt kromosomfeil. De fleste mennesker har 46 kromosomer, fordelt på 23 par. Personer med Downs syndrom har étt ekstra, som ligger i kromosompar 21. Det fødes mellom 70-80 barn med Downs syndrom i Norge hvert år.

I fremtiden er det derimot langt fra sikkert at det fortsatt er tilfellet.

viser en alarmerende trend. Det fødes færre barn med Downs syndrom, til tross for en økning i antall svangerskap. Samtidig har antall aborter skutt i været.

Magelssen sier til Bymag at innføringen av tidligere ultralydundersøkelser for gravide, er med på å bidra at fødselstallene av barn med Downs går ned, samtidig som aborttallene går opp.

 
– Det har potensiale til å utrydde Downs syndrom. Personer med Downs har mye å bidra med i et samfunn som vårt, som er så opptatt av effektivitet, personlig suksess og en blankpolert fasade.

Bekymret

Tallene fra rapporten til FHI har sammenheng med innføringen av bioteknologiloven i 2020, som gjør det enklere å avdekke om fosteret har Downs syndrom under svangerskapet.

Magelssen sier i en e-post til Bymag at trenden er urovekkende:

– Noe av det verre med situasjonen er at samfunnet setter fosterdiagnostikk i system.

Magelssen er selv far til en gutt med Downs syndrom. Han sa til i 2018 at han aldri ville valgt bort et barn med Downs syndrom om han fikk muligheten til det. I dag får alle gravide mulighet til abort ved avvik hos barnet:

– Alle gravide eller par må være beredt til å ta valg om å avbryte eller fortsette svangerskapet om det blir påvist avvik hos fosteret. Det er en fryktelig vanskelig beslutning, og jeg vil stille spørsmål ved om det er godt for oss som vordende foreldre å bli stilt overfor et slikt valg, avslutter han.

Kilder: FHI, Norsk Nettverk for Downs Syndrom