Døvesamfunnet frykter døve barn vil bli neglisjert. Bergen kommune mener de gjør nok

Publisert:3. mars 2023Oppdatert:3. mars 2023, 14:03
BEKYMRET: Irja og Edvard diskuterer fremtiden for døvesamfunnet

Nattland oppveksttun barnehage, den eneste barnehagen i Bergen med tegnspråk som primærspråk, legges ned og barna flyttes til Sædalen barnehage. Svært bekymringsverdig, mener døvemiljøet i Bergen.

Språk er tilhørighet

På døvesenteret i Bergen sitter Irja (25). Hun har høreapparat på venstre side, og spør meg om jeg har lyst på kaffe med både muntlig språk og tegnspråk.

Irja ble ikke født døv, men mistet hørselen en måned gammel. Hele familien hennes er hørende. Da hun var liten gikk hun i en hørende barnehage, men fikk sammen med foreldrene delta på kurs i en døvebarnehage.

Hun beskriver oppveksten som tøff.

- De første årene gikk greit, men jeg ramlet ut da jeg kom til 2. klasse på barneskolen.

Både det sosiale og det faglige var vanskelig. Alle setninger fra lærere og medelever var som puslespill, hvor hun aldri hadde mer enn noen få brikker. Hun fikk operert inn implantat, og selv om det hjalp henne med å oppfatte lyder, var det ikke som å være hørende.

Livet snudde da hun som elleveåring fikk lov til å reise bort fra hjembyen, og flytte inn på en skole for døve. Hun ble omgitt av andre personer som snakket hennes språk, og utviklingen i språk og fag gikk raskt. For første gang hørte Irja til.

- Det var den beste dagen i mitt liv, men det var altfor sent.


GOD KOMPIS: Irja med hunden Turbo, som også er døv

Dramatisk

Det er en slik skjebne døvesamfunnet frykter andre døve barn også skal møte. Når Nattland barnehage legges ned, flyttes barna til Sædalen barnehage. Selv om det fysiske flyttet kun er på to kilometer, beskriver Døvesenteret flyttingen som dramatisk.

- Vi er redde for at kompetansepersoner vil forsvinne, sier Edvard Rundhaug, styreleder i Bergen Døvesenter.

Døvesenteret frykter at nedleggelsen vil sette døve barn i en sårbar situasjon. I Nattland er barna i små grupper, som har bestått av både hørende og døve barn. Alle ansatte kan tegnspråk. Det er ikke avklart om disse ansatte vil følge med til Sædalen barnehage, noe døveforeningen mener er problematisk.

 

Ingen døve barn

Per dags dato er det ingen døve barn i barnehagen. Dette mener Bergen kommune er hovedgrunnen til at barnehagen skal legges ned. Døvesenteret påpeker på sin side at døve er en minoritet i samfunnet, og det derfor vil variere hvor mange døve barn som har behov for barnehageplass. Det må likevel eksistere et tilbud for døve barn som står klart når det er behov for det.

- Kommunen sier de vil ansette tegnspråklige i Sædalen ved behov. Da er det for sent. Det tar lang tid å bygge opp kompetanse og erfaring, sier Rundhaug.

 

Kompetansen vil bli ivaretatt

Bergen kommune mener på sin side at nedleggelsen er vedtatt basert på hva som er best for barna.

- Det er ingen hørselshemmede barn i barnehagen på dette tidspunktet, og de små gruppene gjør barna sårbare, sier settebyråd Eduardo Andersen.

Han påpeker også at barnehagen skal legges ned, men at tilbudet Nattland barnehage har gitt skal flyttes til Sædalen. Samtidig kan han bekrefte at det ikke er avgjort om de ansatte ved Nattland barnehage vil følge med til Sædalen. Kommunen mener likevel at tilbudet vil bestå.

 

Ikke godt nok

Kommunens forsikringer beroliger ikke Bergen Døvesenter og Irja. De frykter at ressursene som til nå har gått til døve vil forsvinne, og at døve barn vil møte de samme opplevelsene Irja møtte i sin barndom.

- Språk er identitet og kultur. Det er språket som er nøkkelen til integrering, sier Rundhaug. Dette har døve barn krav på.