– Det skal være trygt for alle barn i Norge

Publisert:30. mars 2023Oppdatert:30. mars 2023, 14:58
SEKSUALUNDERVISNING ER VIKTIG: Lan Marie Nyguen Berg mener det er viktig å starte tidlig med seksualundervisning slik at barna blir lært hva som er normalt og få språk til å fortelle hvis noe skjer med dem. FOTO: Miljøpartiet De Grønne

I vår slo stortinget ned et forslag om å styrke seksualundervisningen. Forebyggende arbeid i ung alder kan være viktig for å få ned voldtektstallene.

Tidligere har ByMagasinet skrevet om “Elise” og “Noora” der de forteller sine historier om voldtekt. Jentene understreker at seksualundervisningen de fikk ikke var tilstrekkelig. Bedre undervisning tror de kunne utgjort en forskjell.

– Vi lærte om sex, men vi lærte aldri om hva nei betyr. Ingen lærte oss at et nei er et nei, forteller “Elise”.

Hun påpeker dessuten at hun tror det er viktig at seksualundervisningen starter i tidlig alder:

– Jeg lærte i barnehagen at det ikke er lov å slå eller bite, men jeg lærte ikke at jeg kan bestemme over min egen kropp.

Undervisningen begynner tidlig

Det begynner å bli en stund siden både “Elise” og “Noora” hadde seksualundervisning på skolen, og siden den tid har tilbudet på skolene endret seg.

Blant annet har skolehelsetjenesten i Bergen fokus på seksualundervisning og undervisning om vold og overgrep fra tidlig alder.


BEGYNNE TIDLIG: Rådgiver i Etat for barn og familie og tidligere helsepsykepleier, Astrid Litland, mener det er viktig å snakke om kropp, følelser og seksualitet tidlig. FOTO: Privat

– På andre trinn på barneskolen gjennomføres undervisning om vold og overgrep. Her bruker vi et opplegg fra Redd Barna, forteller rådgiver i Etat for barn og familie i Bergen kommune og tidligere helsesykepleier, Astrid Synnøve Litland. 

I tillegg blir det i 6. klasse gjennomført undervisning om seksuelle overgrep av spesialtrente helsesykepleiere i samarbeid med NOK Bergen på alle skoler i Bergen. 

Lidtland legger til at det i etterkant av undervisningen på 2. og 6. trinn åpnes opp for at elever kan komme dersom de har spørsmål. Etter denne undervisningen har det blitt avdekket overgrep.

Helsedirektoratet anbefaler også at skolehelsetjenesten observerer mulige fysiske og psykiske tegn til blant annet vold og overgrep i 1. klasse ved skolestartundersøkelsen.

Nedstemt i Stortinget

I 2020 ble det blant annet innført et kunnskapsløft i skolens læreplaner, hvor seksualundervisning og undervisning om overgrep og vold har fått større plass allerede tidlig i skolegangen. 

Et av kompetansemålene i samfunnsfag etter 4. trinn at eleven skal kunne ha en samtale om grenser knytte til kropp, hva vold og seksuelle overgrep er, og hvor man kan få hjelp dersom man blir utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Likevel er ikke alle fornøyde med undervisningen slik den er idag. Tidligere i år fremmet  representanter fra MDG, SV, Rødt og Venstre et representantforslag om seksualundervisningen i skolen. Her ønsker de blant annet å sikre mer omfattende og helhetlig seksualundervisning for hele oppvekstfeltet. 

Forslaget ble ikke vedtatt etter å ha blitt votert over på Stortinget.

MDG-politiker, Lan Marie Nguyen Berg, var med på å fremme representantforslaget. Hun mener det er viktig med seksualundervisning fra tidlig alder. Dette mener hun kan forebygge overgrep av barn ved at de lærer hva som er normalt, og får språk til å fortelle hvis noe skjer med dem.

Synes du det trygt å være barn i Norge i dag?

– De fleste barn opplever heldigvis ikke overgrep. Men en er en for mye. Det skal være trygt for alle barn i Norge, svarer Berg.