Bergen kommune gir to millioner kroner i støtte til kjøp av el-sykler

Publisert:28. mars 2023Oppdatert:28. mars 2023, 11:59
STØTTEORDNING: Bergen kommune gir pengestøtte til kjøp av el-sykkel. Foto: Bendik Been

I dag er siste dagen bergensere har mulighet til å søke støtte til kjøp av el-sykkel. Hver enkelt har mulighet til å få 5000 kr støtte til el-sykkel, eller 10 000 kr til laste el-sykkel. Folk i Bergen reagerer positivt på tilbudet.

I to uker har det vært mulig for bergensere å søke støtte til el-sykkel. Helge Mjånes er en av de som er positiv til tilbudet, tross at han ikke hadde hørt om tilbudet tidligere. 

– Dette er et kjempetilbud.

Han mener denne ordningen gjør han mer villig til å kjøpe el-sykkel, og tror det gjør at flere vil ha større mulighet til å bruke sykkel som transportmiddel.

– Ja, absolutt. Det er kjempesmart. Nå har batteriene blitt så gode, så det er bare kjempebra.

Selv har Helge skaffet seg en el-scooter som han er veldig fornøyd med.

Skal bidra til 200-400 nye el-sykler


DAGLIG LEDER: Bo André Namtvedt driver Trek Bergen. Foto: Emma Been Meland.

Bo André Namtvedt, daglig leder av sykkelbutikken Trek, er også positiv til tilbudet.

– Vi er glad for at Bergen kommune stimulerer for mer sykkelbruk. Dette gjør jo til at man gjerne får opp øynene for det å bruke el-sykkel i daglig transport.

Han understreker at for en lastesykkel, som gjerne kan ligge på 70-100 tusen kroner, er 10 000 kr en liten del av beløpet. Likevel tror han fortsatt at tilbudet kan gjøre at flere får kjøpt el-sykkel.

– Vi har sykler på 35-, og 40 tusen, så det vil jo være god hjelp i en sånn pris-sjikt. Det sender uansett et veldig godt signal.

Bergen Kommunes støtte vil bidra til innkjøp av mellom 200-400 nye el-sykler.

På Trek Bergen selger de rundt 300 el-sykler i året. Det vil si at Bergen kommune vil bidra til kjøp av omtrent en butikks årssalg av elsykler.

Vil gjøre Bergen til sykkelby

Hannah Lassen, seksjonsleder i Bymiljøetaten, kan fortelle Bymag 27.mars at hittil har ca. 220 søkt om støtte. Hun forteller også at hvis det er mer penger igjen i budsjettet etter fristen, vil søknadene behandles til det er tomt.

Bergen kommune skriver på sine nettsider at tilbudet er laget fordi: 

“Bergen kommune ønsker at flere skal få anledning å bruke elektrisk sykkel i sin hverdag, til glede for helse, miljø og trivsel.”

Namtvedt mener fokuset på el-sykkel er en god måte å legge til rette for å bruke sykkel i Bergen.

– Dette med el-sykkel kan gjøre Bergen til en god sykkelby, selv med tanke på klima, og alle de bratte bakkene som er her. Det gjør at det ikke bare blir et treningsapparat, men et transportmiddel.

Namtvedt er begeistret for tilbudet, men har fortsatt ideer til hvordan Bergen kommune kan tilrettelegge bedre for bruk av miljøvennlige transportmidler, som el-sykkel.

– Det er vel den evige kampen om å markere hvor man kan sykle trygt, og å lage trygge synlige sykkelveier.