Arnstein (89) skal få livsgnisten tilbake i demenskor

Publisert:15. mars 2023Oppdatert:17. mars 2023, 08:37
FAR OG DOTTER: Arnstein Hagesæter (89) og Anne Bente Hagesæter (61) kom saman på første korøving. Foto: Malin Askevold Helle.

I dag hadde det nyoppstarta demenskoret «Kor e koret?» første øving i Fyllingsdalen. Arnstein Hagesæter (89) og 19 andre kormedlemmar stod klare for å synge saman. Dette hjelper på både livskvaliteten og vekkar hukommelsen.

Glede i nået     

Arnstein Hagesæter (89) er den eldste deltakaren i koret. Han song tidlegare i kor på gymnaset og på Handelshøgskulen. Då han fekk seg familie og jobb hadde han ikkje lenge tid. Dette tilbodet opnar for tilbakeblikk med ungdomsåra.  

– Eg er veldig spent og likar framleis å synge, seier han og smilar.  


HÅPEFULL: Anne Bente Hagesæter håpar på at faren hennar skal få gode augneblink med dei andre i koret denne våren. Foto: Malin Askevold Helle

Anne Bente Hagesæter (61) er dottera til Arnstein og vart glad då ho såg det kom tilbod om eit demenskor i Fyllingsdalen. Ho presisera at det ikkje er sikkert faren kjem til å hugse alt frå korøvingane. 

– Det viktigaste er at han får gode augneblink, der han kjenner på ekte glede.  

 Stor etterspørsel    

Prosjektleiar for koret Marianne Hole i «Aktivt Pusterom» seier det har vore ein enorm respons frå pårørande ved påmeldinga. Ho er ikkje i tvil om at dette tilbodet vil gjere ein forskjell for mange. 

– Det er rørande å sjå kor stor glede folk med demens får av songen.  


ENGASJERTE: Prosjektleiar Marianne Hole (t.v.) og dirigent Yvonn Algrøy er gira på å starte opp koret. Foto: Malin Askevold Helle.

Hole hadde lenge ein visjon om eit demenskor men var usikker på korleis det skulle organiserast i praksis. Då ho såg «Demenskoret» på NRK i vinter fekk ho den inspirasjonen ho trengte til å setje idéen til live.

– Eg ser kva musikk gjer med menneske. Plutseleg hugsar dei songar, sjølv om dei kanskje ikkje klarar å kommunisere skikkeleg med andre.

 Får tilbake meistringskjensla

Trond Eirik Bergflødt, rådgivar på Kompetansesenter for demente i Bergen kommune er svært positiv til at koret i Fyllingsdalen startar og kor viktig det kan vere for menneske med demens som ikkje kjenner på meistring i kvardagen lenger. 

– Mange kjennar på mykje meistringstap etter dei får sjukdommen. Dette gjer noko med deg som menneske. 


INSPIRERT: Hole fekk inspirasjonen til koret då ho såg «Demenskoret» på NRK. Foto: Malin Askevold Helle

Bergflødt trekk fram at dette er ein unik moglegheit for dei som tidlegare måtte slutte i koret sitt, og at dei no kan komme tilbake til eit kormiljø der dei kjenner seg trygge og inkluderte. 

– Det er fantastisk at dei no får vere med lengre i kor og får tilbod om tilpassing etter deira behov.